TEOG Ne Demek? TEOG Açılımı Nedir?

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının 2013-2014 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulamaya başladığı ortaöğretime geçiş sistemine verilen addır.

Öğrenciler 6 dersten sorumludur.
Bu dersler:

Türkçe,
Matematik,
Fen Bilimleri,
TC İnkılap Tarihi,
Yabancı Dil,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Sorulacak sorulara ilişkin kazanımlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her eğitim öğretim yılı başında belirlenmekte, sınav soruları bu kazanımlardan çıkmaktadır.

Bu sınavda öğrencilere 1.dönem 120 soru, 2.dönem 120 olmak üzere toplam 240 soru sorulmaktadır.

Puanlama her dersin kendi ağırlık kat sayıları ile çarpılır.

TEOG Yerleştirme Puanı 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının %30’u ile 8. sınıfta uygulanan merkezi ortak sınav puanlarının %70’inden oluşuyor.

6 ve 7.sınıflarda bütün derslerin notları öğretmen tarafından verilecektir.

8.sınıflarda ise 6 temel dersten 3 yazılısı olanların 2.’si, 2 yazılısı olanların 1.’si merkezi yazılı olarak yapılıyor.

Geri kalan derslerin yazılılarının tamamı öğretmen tarafından yapılmaktadır. Başarı puanı hesaplanırken bütün derslere ait yazılıların ve performans değerlendirmelerinin ortalaması alınarak öğrencinin o derse ait başarı notu belirlenecektir.
6, 7 ve 8.sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden merkezi ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır.

Olağanüstü hâller ve özel durumlar dışında 8’inci sınıfta öğrenim gören her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir.

Öğrencinin sınava gireceği sınıf/salon ve sıra bilgisi e-Okul ve Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-Okul Sisteminden, öğrenci velisi ise Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf/salon ve sırada sınava gireceğini görebilecektir.

Sonuçlar E OKUL’dan öğreniliyor.