Memurlar İçin Yıllık İzin Düzenlenmesi Yapıldı

Memurlar daha fazla izin yapabilecek. Kamu personeli Danışma kurulunda tartışma konusu olan talebe istinaden, memurların resmi ve haftasonu izin günleri yıllık izinden düşerek, memurların fazladan izin yapmaları sağlanacak.

Resmi, dini bayramlar ve haftasonu tatil günlerinin, memurların yıllık izinlerine dahil edilip edilmeyeceği hakkından yaşanan sıkıntılar, memurları harekete geçmesine sebep oldu. Konu ile ilgili gündem, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının idari kurul toplantısında tartışıldı. Memur temsilcisi gündem ile ilgili toplantıda, cumartesi ve pazar tatili, dini ve resmi bayramların memurların yıllık izinlerinden sayılmaması konusunda baskı yaptı.

Memur Yıllık İzinlerinde Farklı Uygulama

Memurların yıllık izin düzenlenmesi hakkında yasal düzenleme yapılması gerektiği ile ilgili talebi değerlendiren yetkililer, konu ile ilgili düzenlemenin Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda tartışılması gerektiğine karar verdi. Memurların talebi değerlendirip yasalaşır ise, resmi ve dini bayram günleri ile haftasonu izin günleri, memurların yıllık izinlerinden düşürülmeyecek ve memurlar böylece daha fazla tatil yapma imkânına sahip olabilecektir. Şu an memur yıllık izinleri 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 20 gün; 10 yıldan fazla çalışma süresi olan memurlar ise 30 gün yıllık izin kullanabilmektedir. Yıllık izin konusu da gündem konusu olan tasarı yasal hale gelirse; memurların dini ve resmi tatillerde yaptığı izinlerin, yıllık izinleri ile çakışması durumda, bu günler yıllık izin haklarında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Ayrıca idari amiri tarafından, memurun uygun göreceği bir zamanda izin yapması sağlanacaktır. Bu şekilde memur yıllık izin süresi sadece çalıştığı günleri kapsayacak ve memur daha fazla yıllık izin süresi kullanmış olacaktır.

2017’de Günlük Resmi Tatil Suresi 113 Gündür

2016 yılında resmi tatil süresi 118 iken; 2017’de 113 gün olarak belirlendi. Dini ve resmi olarak farklı resmi tatilleri ülkemizde bulunmaktadır. Dini bayram olarak, ramazan ve kurban bayramı; diğer resmi bayram olarak ta mili manevi gücümüzü bize hissettiren bayramlarımızdır.