Katma Değer Vergisi Nedir?

Katma değer vergisi nedir (KDV) ürün ve hizmet alımlarına ilişkin devletçe alınan bir vergidir. Vergilendirme işlemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl belirlenen oranlar üzerinden yapılarak kayıt altına alınmaktadır.

Dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan söz konusu vergi ülkemizde de uygulanmaktadır. KDV’ye ilişkin olarak katma değer vergisi nedir sürekli merak edilerek vatandaşlar bu vergiler altında ezildiğini dile getirmektedir.

Tarihçesi

Türkiye’de KDV (katma değer vergisi) TBMM tarafından 3065 sayılı yasayla kabul edilerek 02/11/1984 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından 01/01/1985 tarihinde resmen yürürlüğe girmiş ve yapılan tüm harcamalar üzerinden belirlenen oranlar nispetinde alınan vergi haline dönüşmüştür.

Vergi Oranları Listesi

Türkiye’de %1 (unlu mamullerde), %8 (gıda maddelerinde) ve %18 (sözleşme ve senet işlemlerinde) alınmak üzere güncel olarak kdv vergisi nedir açısından alınan oranlar belirlenmiştir.
Bu güncel oranlar 30 Aralık 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve 26742 sayısıyla yürürlüğe girmiştir. Güncel oranlar o yılın enflasyon değerlerine, ekonomik politikalarına bağlı olarak güncellenerek Gelir İdaresi Başkanlığının resmi sayfasından kamuoyuna duyurulmaktadır.

KDV’ye Tabi Devlet Daireleri Listesi

Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesine dayanarak katma değer vergisi sadece vatandaşlardan değil kamu kurum ve kuruluşlarından da alınmaktadır.

  • il özel idareleri
  • köy ve belediye hizmetleri
  • genel ve katma bütçeli idare merkezleri
  • meslek kuruluşları
  • dernekler
  • vakıflar
  • döner sermayeli kamu kurum ve kuruluşları

kamu işletmelerinin de kdv vergisi nedir karışıklığını gidermek için belli oran nispetinde vergi mükellefiyetinin olduğunu kesinlikle dile getirmemiz gerekiyor. Vatandaşların yalnızca bireysel olarak kendilerinden alındığını zannettiği bu vergi aslında kamu kurumlarından da tahsil edilerek böylelikle yapılan kamusal harcamalar üzerinden de her halükarda alınıyor.

Katma Değer Vergisinin Ortaya Çıkışı

Katma değer vergisinin ortaya çıkış süreci 1981 darbesinden sonraya denk gelmiştir. Darbe döneminden sonra hükûmetin yürütme yetkisine el konularak böylelikle yönetime doğrudan askerî bir darbe yapılmıştır. Ardından 1984 yılıyla birlikte ekonomik alanda birçok düzenlemeye gidilerek vergilerdeki eşitsizlik ve adaletsizlik sorunları ele alınmaya başlanmıştır.

Katma değer vergisinde amaç belli ürünlerin belli fiyatlarla piyasaya sürülmesi ve bunun resmi olarak kayıt altına alınarak vergi kaçakçılığının tamamıyla önüne geçmek olacaktır. Çünkü katma değer vergisinin resmi olarak alınmadığı zamanlarda vatandaşla esnaf arasındaki bütün alım satım işlemlerinde hiçbir şekilde faturalandırma söz konusu olmadığından ürünlerin kara borsaya düşme ihtimali oldukça yüksek ihtimaldi. İşte bu durumu önlemek adına sözünü etmiş olduğumuz yasal düzenlemeyle kara borsacılık sorunu da çözülmüş, her bir ürünün devletçe belirlenen oranı üzerinden vergisi kamu yararına olmak üzere alınmıştır.

Katma değer vergisi sayesinde ayrıca ihracat – ithalattaki dengesizlikten kaynaklanan yıllık cari açık durumlarında da ülkenin ekonomik krize doğru sürüklenmesinin önüne geçmesinde büyük payının olduğunu bir kere daha ifade etmemiz gerekiyor. Böylelikle kara borsaya düşecek ve ederinin üzerindeki fiyatlarla kat kat fahiş fiyatlarla satılacak ürünlerin önüne geçilmiş olacaktır.