Finansal Tablo Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Finansal tablolar analizi nedir? Mali nitelikli işlemlerin sınıflandırılması, kayda alınması, belgelenmesi raporlanması ve analiz edilmesi sürecidir. Analiz edilenler finansal raporlardır. İki adet finansal raporumuz bulunmaktadır. Analiz iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki statik analiz tekniğidir.

Finansal tablolar analizi, statik analiz tekniği sadece bir yıllık verilerin analizlerini yapar. Diğeri ise dinamik analiz tekniğidir. Dinamik analiz tekniği ise birden fazlı yılın verilerinin analizini yapmaktadır. Finansal analiz yapılırken asla tek bir veriye dayanarak yorum yapılmamalıdır. Mutlaka farklı analiz yöntemleri ile de bu analiz desteklenmelidir.

Finansal analiz yorumlarını genellikle işletmeye yatırım yapacak olan taraflar yapar. İşletmenin kendisi de dönem içerisindeki kararlarına destek olmak için bu analizi gerçekleştirir. Finansal tablo analizi nasıl yapılır sorusunu aklınızdan geçirdiğinizi biliyoruz. Beraber inceleyelim.

Finansal Tablo Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Finansal Tablo Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Finansal tablolar analizi nedir; analize başlamadan önce işletmenin hangi sektörde olduğuna bakılır. Çünkü işletmenin içinde bulunduğu sektöre göre finansal tabloların analizi değişiklik gösterir. Eğer işletme hizmet sektöründeyse bilançosunda dönen varlıklara ihtiyacı vardır.

Bankaların da dönen varlıkları daha fazladır. İmalat ya da üretim yapan işletmelerin ise duran varlıkları fazladır. Daha sonra ekonominin o yılki durumuna bakılır. örnek verecek olursak 2008 yılında yaşanan kriz nedeniyle analizi yaparken bunu göz önünde bulundurmalıyız.

2008 yılını baz alacak olursak, Amerika kökenli bir banka krizidir. İflaslar yaşanmıştır ve enflasyon artmıştır. Dolar euro kuru çok yükselmiştir. İşletmeler açısından üretimin maliyeti artmıştır. Maliyet ve giderlerin artması gelirde bir düşüş yaşatmaz.

Finansal tablolar analizi bu düşüş karda bir değişiklik gösterir. Yani işletmelerin kar kalemi azalmıştır. Euro ve doların artması bilançoda 320 numaralı satıcılar hesabının şişmesine sebep olur. Bu durum ithalat ile dolar ve euro ile borçlanan firmalarda yaşanmıştır.

2008 yılının krizi borçlardan değil dövizin şişmesinden kaynaklanmıştır. Aynı zamanda ihracat yapan firmalar da batmıştır. Çünkü hammaddesini yurt dışından temin etmişlerdir. Cari açığımız kapanmadığından dolayı her iki taraf da zarar görmüştür. Zarar almayan tek sektör tarımdır. Hammaddesini kendisi üretir. Bundan dolayı bu şirketler finansal krizden etkilenmemiştir.

Analiz yapılırken cari oran (genellikle 2 olması beklenir) kullandığımız yöntemlerden bir tanesidir. Analiz statik tekniğine girmektedir. Şirketlerin cari oranları borç ödeyip ödeyememe gücünü göstermektedir . Bu yüzden önemli bir orandır.

Analiz yöntemlerinden karşılaştırmalı tablolar analizinde bilanço ve gelir tablosundaki tüm veriler incelenerek uygunluğuna karar verilir. Trend analizinde ise yüzde hesaplamaları yaparak sayısal verilerle oranlar belirtilir. Finansal tablo analizi nasıl yapılır dediğimizde birden fazla yöntemin mevcut olduğunu görmüş olduk.

Karşılaştırmalı Finansal Tablo Analizi ve Trend Analizi

Finansal Tablo Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Finansal Tablo Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Analizi dinamik bir analiz türüdür. Bir finansal verinin yıllar itibariyle nasıl bir seyir izlediği incelenir. Sonrasında bu seyrin nedenleri araştırılır. Son olarak ise ne ile sonuçlandığına bakılır. Trend analizinde mutlak değerler yerine yüzdelik değerler kullanılır. Çünkü mutlak değer insanı yanıltır. Enflasyonun var olduğu ülkelerde mutlak değer kullanılması doğru değildir.