Finansal Piyasaların Sınıflandırılması

Finansal piyasalar sınıflandırılmadan önce, finansal piyasanın ne anlama geldiğini incelemek gerekir. Finansal piyasa, alıcı ve satıcıların sürekli etkileşim halinde olduğu para ve diğer değerli evrakların değiş tokuş edildiği platformlardır. Alıcılar yani yatırımcılar tarafından arz ve talep fiziksel ve dijital ortamda buluşur, oluşan fiyata göre işlemler gerçekleşir. Borsalar finansal piyasaların en çok kullanılan örneklerindendir. Gün içinde yatırımcılar tarafından yapılan, alım ve satım işlemleri ile fiyat değişir. Ayrıca bu değişimler ekonomik olaylardan ve dünya piyasasından da etkilenir. Finansal piyasalarda kıymetli evraklar işlem görür. Bu işlemler belli kurallar dahilinde gerçekleşir. Evrakları satan ve evrakları alan kişiler belirli kurallar dahilinde bu piyasada yer alır. Finansal piyasalar oluşabilecek sorunlara karşı sürekli denetlenir. Türkiye’de bu denetlemeyi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yapar. Finansal piyasalar sermaye piyasası ve para piyasası olmak üzere ikiye ayrılır. Bu piyasalarda küçük ve büyük yatırımcılar kazanç sağlar, şirkeler ise yatırım yapmak için gerekli kaynakları bu piyasalardan elde eder.

Finansal Piyasaların Sınıflandırılması

Finansal piyasalarda incelenmesi gereken ilk piyasa para piyasasıdır. Para piyasaları, mali piyasaların alt piyasaları olarak tanımlanabilir. Kısa vadeli olan fon arz edilir ve yatırımcılar talebi doğrultusunda fonlardan satın alır. Bu piyasalar kısa vadeli olması nedeniyle, bir seneyi aşmayan fonlar ile alım satım yaparlar. Kısa vadeli nakit açığı olanlar için, kısa vadeli nakit sağlar. Bu şekilde iki piyasa aktörü bir araya gelir ve alışveriş sağlanır. Bu fonlar genelde işletmenin dönen varlıklarını finanse etmek amacıyla kullanılır. Türkiyede’ki para piyasaları ise Takasbank, Merkez Bankası ve Bankalararası Piyasadır. Bu piyasalarda hazine bonusu, finansman bonosu, banka ve banka garantili bonolar, repo ve ters repo araçları kullanılır. Piyasadaki alıcılar ve satıcılar bu ürünler üzerinden işlem yaparlar.

Sermaye piyasası, finansal piyasaların sınıflandırılması konusunun ikinci koludur. Bu piyasalar uzun vadeli piyasalardır. Bu piyasada 1 yıldan fazla süreli fonlar işlem görür. Bu piyasalarda sağlanan kazançlar ile şirketler, duran varlıkları için gereken parayı finanse eder. Sermaye piyasası, kendi içinde birincil ve ikincil piyasa olarak ikiye ayrılır. Birincil piyasalar, ilk defa dolaşıma çıkan menkul kıymetler yer alır. İkincil piyasalarda daha önce dolaşıma çıkmış menkul kıymetler yer alıcıları ve satıcıları bir araya gelir ve işlemler gerçekleşir. Sermaye piyasasında kullanılan araçlar: Devlet tahvilleri, pay senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, devlet tahvilleri, özel sektör tahvilleri, yatırım fonu katılım payları, katılma irtifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, euroband, gayrimenkul sertifikası sermaye piyasası araçlarıdır. Bu araçlar içinde tercih yapan yatırımcılar para kazanmaya çalışırlar. Bu iki piyasa birbirini etkiler. Birincil piyasadan ilk kez alınan sermaye piyasası araçları, ihtiyaç dahilinde satılarak ikinci sahibine düşer. Bu sayede birincil piyasadan, ikincil piyasaya ürün aktarımı olmuş olur.