Finansal Okuryazarlık Nedir?

Finansal okuryazarlık nedir sorusu hakkında faydalı bir yazı hazırladık. Bu yazımız sayesinde finansal okuryazarlık kavramını A’dan Z’ye anlamış olacaksınız. İsterseniz lafı fazla uzatmadan konuya geçelim.

Finans Nedir?

Finans, birey, devlet ya da şirket için ihtiyaç duyulan fonların sağlanabilmesi ve bu fonların söz konusu işletme yararına maksimum verimi sağlayabileceği olabilecek en etkili şekilde kullanılmasıdır. Amaç yapılacak işlemler için fon elde etmek ve bu fonları işletmenin maksimum yararını sağlayabilecek şekilde kullanabilmektir. Yani finans, para yönetimidir. Bireysel, işletme odaklı ya da kamusal maliye odaklı olabilir. Ancak hepsinde de temel amaç fonu maksimum verimle kullanabilmektedir. Bu fonları maksimum verimle kullanabilmek için ise çeşitli etkinlikler yapılır. Bunlardan biri finansal analizdir. Finansal Okuryazarlık Nedir? Finansal analiz nedir? Finansal analizler, bu analizi yaptırmak isteyen organın amaçlarına göre ve belirli noktalara dikkat edilerek yapılır. Bunun sonucunda yatırımların belirlenmesi, finans politikalarının düzenlenmesi ya da geleceğe dönük uzun vadeli planların yapılması söz konusu olabilir. Tüm bunların yanında, finansı daha iyi anlayabilmek, yatırımları daha etkili ve verimli şekilde yapabilmek gibi amaçlarla ortaya çıkmış çeşitli sistem ve araçlar da söz konusudur. Bunlardan biri de finansal okuryazarlıktır. Peki finansal okuryazarlık nedir?

Finansal Okuryazarlık Nedir?

Finansal okuryazarlık, bireyin dünya üzerinde paranın nasıl kullanıldığını, finansın yönetimini, finansın nasıl yönetildiğini anlayabilme becerisidir. Yani bireyin finansal okuryazar olmadaki temel amacı para yönetimini anlayabilmektir. Finansal okuryazarlıkta, finansal yönetimin dünya üzerinde nasıl, ne şekillerde yapıldığını anlayarak bh konuda uzmanlaşmak amaçlanır. Ardından ise bu bilgileri kullanarak verimli bir finansal yönetim sergileyebilmek amaçlanılabilir. Paranın nasıl, ne şekillerde kazanıldığı, bu paranın nasıl ve nerelere harcandığı, bu harcamalar sonucunda ortaya çıkabilecek tablolar finansal okuryazarlığın alanları içindedir. Finansal okuryazarlığın temel amacı da kişinin finans konusunda bilgi sahibi olarak kendi finansal yönetimini en etkili ve verimli şekilde gerçekleştirebilmesidir. Bu konuya devletler de oldukça önem verir. Çeşitli şekillerde kendi halkına finansal okuryazarlık öğretebilmek amacıyla programlar yürüten devletler bulunmaktadır. Peki finansal okuryazarlık neden önemlidir. Devletler bile bu konuya neden ilgi duyar ve finansal okuryazarlığı teşvik ederler?

Finansal Okuryazarlık Neden Önemlidir?

Finansal okuryazarlığın temel amacını yazımızın yukarıda kalan kısımlarında belirttik. Finansal okuryazarlığın temel amacı bireyin paranın dünya üzerinde nasıl kullanıldığını anlayabilmesi, finans hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olup kendi yatırımlarını da bu bilgiler ışığında olabilecek en verimli şekilde düzenleyebilmesidir. Finansal Okuryazarlık Nedir? Finansal okuryazarlık neden önemlidir. Finansal okuryazarlığın devlet tarafından da teşvik edildiğini belirttik. Peki devlet neden finansal okuryazarlığı teşvik ediyor? Çünkü yalnızca büyük kamu kurumları, şirketler, işletmeler değil bireyler de kendi finansal yönetimlerini yaparlar. Finansal okuryazarlığın bireylere öğretime amacı da, bireylerin kendi yatırımlarını finansı anlayarak doğru şekilde verebilmesi ve bu sayede kendi açısından maksimum verimi sağlayabilmesidir. Bireyin kendi finansal yatırımını doğru şekilde yapmasının ülke ekonomisine, kamu alacaklarına, şirketlere olumlu şekilde etkisi vardır. Devletlerin bireyleri finansal okuryazarlığı teşvik etmesinin ana nedeni de budur.