Finansal Kiralama Nedir? Leasing Sistemi

Finansal kiralama nedir sorusunun en net cevabını burada bulabileceksiniz. Leasing yani kelime anlamı olarak finansal kiralama hem ülkemizde hem de dünyada git gide artarak yayılmakta olan bir yatırım finansmanı yöntemi olarak gelişmektedir. Finansal kiralama, bir malın satın alınması yerine belirli bir süre için bir leasing şirketi tarafından satın alınması ve kira süresi sonunda belli bir ücret karşılığında yatırımcıya satılması anlamına gelmektedir.

Leasing sistemi nedir; temel olarak ilk başta mal mülkiyeti finansal kiralama (leasing) şirketine aittir, belli bir kira karşılığıyla mal kullanımının hakkını kiracıya vermekte ve sözleşmenin sonunda mal mülkiyetinin tamamen kiracıya geçmesini sağlamakta olan finansal bir yöntemdir.

Bu yöntemin dünyada ve ülkemizde gittikçe artan bir şekilde yayılması yatırımların alınması yerine aracı leasing şirketler ile kiralanması kaynakların daha karlı ve verimli bir şekilde kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Günümüz koşullarında neredeyse her şey artık bir leasing sözleşmelerinin konusu olabilmektedir. Tıbbi cihazlar, kamyonlar, üretim makineleri, iş makineleri, otomobiller, CNC tezgâhlar, yazıcılar, fotokopi makinaları vb. satın alındığında işletmeye yüklü miktarda zarara uğratabilecek ve risk teşkil eden mallar leasing sözleşmesine konu olarak girişimcinin daha az maliyetle ve riski minimuma düşürecek şekilde elde etmesini sağlamaktadır.

Finansal Kiralama Nedir? Kimler Kullanabilir?

Finansal kiralama; limited şirketlerle avukat, serbest muhasebeci, doktor, şahıs şirketler, anonim şirketler, diş hekimi gibi meslek grupları ve hukuki işlem yapabilen tüm kuruluş ve kurumlar kullanabilmektedir.

Finansal Kiralama Unsurları

Finansal kiralama anlaşmasında her iki tarafında anlaşma konusu olan bir mal ve bu mal için kira bedeli söz konusu olmaktadır.

  • Kiralayan: Leasing şirketini ifade etmektedir. Ekipmanın finansını karşılayarak girişimciye belirli bir bedel karşılığında belirli süreyle malın kullanım hakkını kiracıya teslim eden taraftır.
  • Kiracı: Leasingi alandır yatırımını finanse eden leasing şirketi ile belirli kira bedeli karşılığında malını kullanma hakkına sahip taraftır.

Finansal Kiralamanın İşleyişi

Leasing üç farklı yolla yapılabilmektedir: Dolaylı veya aracılı yolla kiralama, Sözleşmenin yüklenilmesi yoluyla ve Doğrudan kiralama.

  • Dolaylı ve Aracılı Yolla Kiralama: Kiraya vermiş olan kiracı isteğiyle mal satın alınma sözleşmesine uyularak satın alınımı yapılır ve kira sözleşmesi ile kiracı kullanımına bırakılır.
  • Sözleşmenin Yüklenilmesi Yoluyla Kiralama: Belirli bir makinenin araç veya gereç satışında sözleşme ilk olarak satan tarafla yapılır, sonrasında leasing şirket sözleşmeyi devralır ve alıcı yerine geçmiş olur ve bu sözleşme leasing şirket ile satıcının arasında devam eder.
  • Doğrudan Kiralama: Bu kiralama türünde ise kiralamayı yapan ya mal için üretici ya da satıcı konumundadır. Bu durumda iki taraf söz konusu olmakta ve bunlar kiracı ve satıcıdır.

Finansal Kiralama Sistemin Avantajları

  • Leasing işlemleri sözleşmelerinde kiralar sabit kalmakta ve bu sayede ödeme planı kiracının isteği ile TL ya da döviz şeklinde düzenlenebilmektedir.
  • Leasing işlemleri sürecinde ödeme planları müşteri ihtiyacına göre değiştirilebilmektedir.
  • Leasing ile yatırım amaçlı olan projelerin tamamı finanse edilebilmekte.
  • Leasing aracılı finansmanın sağlanmasının yanı sıra mal satın alınımda, ithalatında, sigortasında, nakliyesinde yine leasing şirketi tarafından yapılmakta.
  • Leasing yöntemi sayesinde normal koşullarda yüksek fiyatlı mallar için temel kaynaklarınıza ve sermayenize bir şey olmamış olmakta.