Finans Sorumlusu Nedir? Ne İş Yapar?

Finans sorumlusu, bir şirketin en önemli elemanlarından biridir. Bir şirketin büyüyüp gelişebilmesi için kaynaklarını etkin ve verimli olarak kullanılması gerekir. Var olan sermayeyi en iyi şekilde değerlendirip, büyütmek de finans sorumlusunun görevidir. Şirket için gerektiğinde kredi sağlamak ve fonlar ile desteklemek gerekir. Firmanın mali hedeflerini oluşturmada destek sağlar. Oluşturulan mali hedeflere göre uygulamalar yapar. Özellikle şirketin geleceği için, yapılacak her hamlenin en iyi şekilde düşünülmesi gerekir. İşinde tecrübeli olan bir finans sorumlusu, gelecekte olabilecek tüm riskleri hesaba katarak, gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Hedefinde yüksek büyüme oranları olan şirketler, bu nedenlerden dolayı işinde uzman olan finans sorumluları ile çalışırlar.

Finans Sektöründe Raporlamanın Önemi

Firmanın mali hedeflerini belirleme ve yapılacak uygulamalara karar vermek kadar, firmanın genel durumu ile ilgili raporlama yapmak da çok önemlidir. Yapılan doğru ve yerinde raporlar ile gerekli analizler yapılarak, sonuca ulaşılır. Firmanın genel bütçesi, gelir tablosu gibi bilgiler düzenli olarak tutulduğunda, gerektiği zaman en iyi raporlamaları yapmak için kullanılır. Finans sorumlusu nedir? Ne iş yapar? Sorusunun bir diğer cevabı ise, bu nedenle iyi raporlama yapabilmektir. Yapılan raporlamanın doğruluğuna göre oluşacak gelecek planı ile şirketin geleceği belirlenir. Bu nedenle finans sorumlusunun raporlama becerileri kadar, bunu aktarma becerileri olması da çok önemlidir. Sözlü ve yazılı iletişimi çok iyi olmalı ve gerekli kişiler şirketin geleceği hakkında uyarmalı ve bilgilendirmelidir.

İyi Bir Finans Sorumlusunda Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Finans sorumlusu nedir? Ne iş yapar? Finans sektörü, sürekli değişen ve gelişen bir sektördür. Öncelikle finans sektörünü ilgilendiren tüm yasal düzenlemelerin takip edilmesi gerekir. Ayrıca dünyada olan ekonomik ve diğer tüm gelişmelere göre şirketin finans stratejisini değiştirmek ya da tamamen yenilemek için gerekli adımları atabilmelidir. Sürekli değişen koşullara uyum sağlamak ve doğru kararlar verebilmek, kişinin fazla strese maruz kalmasına neden olur. Bu nedenle stres altında çalışabilecek yapıda insanlar finans sektörünü tercih etmelidir. Her şirkette olduğu gibi finans sorumlusu ve ekibinin uyum içinde çalışması gerekir. Ekip motivasyonun yüksek tutulması ve iş tatminin sağlanması motivasyonu olumlu etkiler. İyi bir finans sorumlusu ekibinin ihtiyaçlarını ve sorunları çözebilmelidir. İşinde mutlu olan çalışanlar, iş yeri için en yüksek verimi sağlarlar. Finans yani parasal işler ile ilgili kararlar verebilmek ve hesaplar yapmak, analitik düşünme yeteneğinin yüksek olmasını gerektirir. Analitik düşünen ve problem çözebilen finans sorumluları her zaman daha başarılı olur. Bir finans sorumlusu hangi şirkette çalışıyor olursa olsun, çalıştığın şirketin bilgi gizliliğine önem vermelidir. Sürekli rekabet içinde olunan sektörlerde yapılacak yatırımlar ve diğer hamlelerin şirket dışındaki rakipler tarafından bilinmemesi gerekir. Bu nedenle şirket ile ilgili olan, iyi ya da kötü her durum finans sorumlusu tarafından gizlenmelidir.