Enflasyon Etkileri Nelerdir?

Enflasyon etkileri birçok kişi tarafından merak edilir. Enflasyon etkileri nelerdir başlıklı yazımızı okumaya devam edin. Enflasyon, fiyatlarda devamlı olarak yükselmenin meydana gelmesinden dolayı parada yaşanmakta olan değer kaybına denilmektedir. Enflasyon etkileri ile bilgilerin paylaşımından önce en temel bilgiler vermemiz gereklidir.
Enflasyonun sonucunda meydana gelen bir durum olan paranın değersizleşmesiyle alım gücünün düşmesidir. Çünkü mal değerlendikçe para sabit kaldığı için daha değersiz olacaktır.

  • Söz konusu tüketici olduğunda isteklerde değişkenlikler meydana gelecektir. Alıcı olarak hareket ettikleri zaman mal ve hizmet fiyatlarında sabitlik olmasını isterlerken satıcı oldukları zaman mal ve hizmet fiyatının artmasını talep etmektedirler.
  • Fiyatların yükselmesi ile kazananların olduğu gibi kaybedenlerde olmaktadır. Enflasyonun etkilerini değerlendirmek amacı ile beklenen ve beklenmeyen enflasyonun doğasını iyi bir şekilde tanımlamak gereklidir. Beklendiği gibi enflasyon gerçekleşirse oluşan yeni ortama uyum sağlanır ve maliyet toplumda daha az hissedilebilir.
  • Öngörülemeyen enflasyonda ise kalıcı olarak ekonomik ve sosyal sorunların oluşmasına yol açmaktadır. Bunlar:

Enflasyon Etkileri – Gelirin Dağılması

Yüksek enflasyon etkileri söz konusu olduğu zaman geliri düşük aileler üzerinde gerilemeye sebep olmaktadır. Bu da ısınma, su, elektrik kullanımı, yiyecek vb. temel ihtiyaçların hızlı oranda yükselmesi ile enflasyondan etkilenen ailelerin kullanımı da düşecektir.

Düşen Reel Gelirler

Yükselen enflasyonda reel gelirlerde düşüşler meydana gelmektedir. Milyonlarca çalışanın maaşlarında azalma ve bazı firmalarda işten çıkarmalar meydana gelmektedir.

Borçlanma Maliyeti

Yüksek enflasyonun meydana gelmesi sadece dar gelirli aileler için değil aynı zamanda işletmelerde yüksek borçlanmanın meydana gelmesine sebep olabilmektedir.

Ticari Rekabet Gücü

Bir ülkede yüksek enflasyon uzun süreli devam ediyorsa eğer bu o ülkenin dünya pazarındaki yerinin daha az rekabetçi olmasını sağlayacaktır. Sonuçta bu azalan ihracattan dolayı da siparişlerde düşüş olmasıyla daha az işe sebep olacaktır. Bu da o ülkenin ticaretindeki dengenin bozulmasına sebep olacak ve ihracattaki bu düşüşten dolayı milli gelir ve istihdamda olumsuz yani negatif çarpan ve hızlandırıcı etkilerin artmasını etkileyebilmektedir.

Enflasyon Etkileri İş Belirsizliği

Değişken ve yüksek enflasyonda yatırım bakımından iyi olmamakla beraber şirketler maliyetlerinden ve fiyatlarından emin olamazlar. Bu belirsizlik durumu da onlarda daha düşük sermayeli yatırımların gerçekleşmesini sağla anlayabilmemiz için enflasyonun neden meydana geldiğini de bilmemiz gereklidir. Enflasyon etkileri doğrultusunda bunları anlayabilmemiz için enflasyonun neden ortaya çıktığını bilmemiz gereklidir.

Enflasyon Neden Meydana Gelir?

Akademisyenler ve ekonomistlere göre evrensel açıdan kabul edilmekte olan enflasyonun sebebi için birden fazla teori vardır. Ancak genel olarak kullanılmakta olan bir kaç hipotez kabul görmektedir.

Talep Enflasyonu

Mal ve hizmetlerin hızlı artışından dolayı kaynaklanan enflasyon çeşididir. Bu hipotezi kısaca çok az mal ve çok fazla para şeklinde de özetlemek mümkündür. Farklı bir açıdan bakacak olursak söz konusu talep arzdan hızlı büyümekteyse fiyatlarda o hızla artacaktır. Bu sıklıkla hızlı büyüme sergileyen ekonomilerde görülmektedir.

Maliyet Enflasyonu

Firmaların üretim maliyetlerinin armasıyla ortaya çıkan bir enflasyon çeşididir. Bu durum gerçekleştiğinde kar marjlarında sapmalar meydana gelmemesi için fiyatların arttırılması gereklidir. Artan bu maliyetler doğrultusunda, vergiler, artan doğal kaynak, vergiler ya da artan ithalat maliyetleri gibi durumları içerebilmektedir.

Para Enflasyonu

Ekonomide meydana gelen aşırı arzdan kaynaklanan enflasyon çeşididir. Herhangi bir meta da olduğu gibi fiyatların da arz ve taleplerinde belirlenme olmaktadır. Çok fazla arz olduğu takdirde o şeyin fiyatında düşüş meydana gelmektedir. Eğer söz konusu olan bu şey para ise çok miktarda para kaynağının olması paranın değerinin düşmesine sebep olur ve bu da her şeyde fiyat artışına sebep olmaktadır.