Ekonomik Kriz Nedir?

Ekonomik kriz, tüm ekonomik göstergelerde yaşanan ve kabul edilebilir seviyenin üstünde olan dalgalanmalardır. Bu dalgalanmalar, sürekli yaşanan olağan durumlardan çok daha fazla şiddetlidir. Ekonomik kriz kavramı son dönemde sıkça duyduğumuz bir kelime haline geldi. Özellikle halk arasında ve televizyon haberlerinde sıkça duyulan bu kavramı açıklarken, birkaç kavramada değinmek gerekir. Ekonomik krizi anlayabilmek için resesyon ve depresyon kavramlarının da bilinmesi gerekir. Ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde bu iki kavram da çok dile getirilir. Resesyon, durgunluk anlamına gelir. Ekonominin durgunlaşması ve üretimin azalmasını ifade eder. Daha önce ulaşılan yüksek seviyede üretimlerin ya da kazançların daralmasıyla kendini gösterir. Bu azalma ve düşüşler, uzun süre devam ediyor ve şiddeti gittikçe artıyor ise ekonomik kriz söz konusudur. Bu değişimler uzun süre aynı düzeyde kalıp şiddeti artmıyorsa, ekonomide bu durum depresyon olarak nitelendirilir. Ekonomik kriz nedir? Sorusunun cevabı verilirken, bu nedenlerden dolayı resesyon ve depresyonun nasıl meydana geldiği bilinmelidir. Resesyon için yapılan tanımlar arasında, iki çeyrek yıl üst üste bir ülke ekonomisinin küçülmesi de vardır. Bu tanıma göre, yüksek büyümeler yaşayan ülkeler bir dönemden sonra ekonomi içinde düşüşler yaşayarak, resesyona girer. Bu çok hızlı yükselen ve gelişmekte olan ülkeler için kaçınılmaz bir son gibidir. Ekonomik faaliyetlerin azalması, borsanın düşmesi, iflasların başlaması ve bunun ekonomik kriz olarak nitelendirilmesi ile süreç bir karar bağlanmış olur.

Ekonomik Krizin Özellikleri Nelerdir?

Günümüze kadar dönem dönem çok şiddetli krizler yaşanmıştır. Tüm bu krizler dünya ekonomilerini sarsmıştır. Yaşanan tüm bu krizlerden önemli ekonomistler krizlerin özelliklerine ulaşmıştır. Bir krizin en önemli özelliği, aşırı üretim yapılan dönemlerden sonra ortaya çıkmasıdır. Bu yapılan aşırı üretimin karşılık bulamaması ve zarar etmeye başlaması ile bankalardan alınan borçların ödenememesi ve iflas eden şirketler ile bir döngü halinde birbirini takip eder. Krizin ikinci özelliği ise genel ve genelleştirilebilir oluşudur. Ekonomik kriz bir nedenden dolayı bir sektörde başladığında, bu durum söz konusu sektör ile sınırlı kalmaz. Çünkü ekonomik üretim içerisinde her sektör birbirinden ürün temin eder. Bir sektörde baş gösteren kriz, üretimin azalmasına neden olacağından diğer sektörlerin de üretimini düşürür. Bu şekilde tüm sektörler ekonomik krize çekilmiş olur. Ekonomik kriz nedir? Sorusuna cevap ararken, ekonomik krizin özelliklerini incelemeye devam ediyoruz. Ekonomik krizin bir diğer özelliği ise geri dönüşlü ve dönemsel olmasıdır. Hiç bir kriz sonsuza dek devam etmez. Bu nedenle krizler dönemler halinde yaşanır ve mutlaka biter. Krizler tekrar tekrar geri gelen yapıda olduğu için geri dönüşlü olarak nitelendirilebilir. Ekonomik krizlerin son özelliği ise kapitalist sistemin bir parçası olmasıdır. Üretim odaklı olan kapitalist sistemde zaman zaman sorunların ortaya çıkması, beklenen bir durumdur.