Ekonomik Entegrasyon Nedir?

Ekonomik entegrasyon nedir hakkında şunları söyleyebiliriz, küreselleşme kavramı ile hayatımıza girmiştir. Küreselleşme dünyada tüm insanların ve malların serbestçe dolaşmasını hedefler. İnsanların serbest dolaşımı ilkesi gerçekleşememiş olsa da malların serbest dolaşımı kısmen de olsa sağlanmıştır. Günümüzde her ülkeden mal, farklı bir ülkede satılabilmektedir. Bizler gereken gümrük vergilerini ödeyerek, yurt dışından istediğimiz malı kendimiz için sipariş edebiliyoruz. Ekonomik entegrasyon nedir sorusunun cevabı ise dünyadaki tüm malların uluslararası ticaret sözleşmeleri ile özgürce dolaşmasını sağlamaktır. Bu nedenle ülkeler arasında ticaret anlaşmaları yapılarak, ticaretin daha da serbest hale getirilmesi sağlanır. Ülkelerin dönem dönem birbirine uyguladığı ekonomik ambargolar, ekonomik entegrasyonun tam zıttı olan kavramlardandır.

Ekonomik Entegrasyon Nedir (Türleri)

Ekonomik entegrasyon dünya üzerinde malların serbest bir şekilde dolaşabilmesi için bir çok entegrasyon aracı kullanılır. Tüm ekonomik entegrasyon türlerinin ticaret için önemi çok büyüktür. İlk olarak serbest ticaret bölgeleri incelenmelidir. Ülkeler serbest üretim yapılabilecek bölgeler oluşturur. Bu bölgelerde ülkelerin ödemeleri gereken vergi dilimleri düşüktür. Bu vergi dilimlerini ev sahibi ülke belirler. Bazen düşük vergiler uygulansa da istisnai durumlarda vergiden muaf bile tutulabilir. Verginin tamamen kaldırıldığı durumlarda, üretimin yaratacağı istihdam ve diğer olumlu dönüşlerden yararlanılır. Dolaylı olarak kazanç elde edilmiş olur. Bu durum genelde gelişmekte olan 3. dünya ülkelerinde tercih edilir. Yatırım yapacak gücü olmayan ülkeler, yatırımı ülkelerine çekebilmek için vergi oranlarını düşürür. Bu şekilde vatandaşını istihdam olanağı sağlar.

Ekonomik olarak bu iki ülke arasında bir anlaşma yoktur. Bir ülke toprak ve iş gücü sağlar diğeri ise sermaye ve girimci olarak üretim faktörleri tamamlayıp, üretim sağlar. Bu türün ticaret hacmi çok büyüktür. Bu anlaşmanın içinde olan ülkeler arasında mal alışverişi serbest olarak yapılır. İkinci ve en çok kullanılan ekonomik entegrasyon türü ise gümrük birlikleridir. Gümrük birliği, serbest ticaret bölgeleri türünden daha kapsamlı bir araçtır. Gümrük birliği içerisindeki ülkeler, birbiriyle farklı anlaşmalar yapabilir. Bu anlaşmalar daha yararlı şartlar ile donatılabilir. Gümrük birliği dışındaki ülkeler ise genel kurallara tabidir. Ayrıcalıklardan yararlanamazlar. Gümrük birliği anlaşması içinde olan ülkeler arasında serbest dolaşım hakkı yoktur. Ekonomik entegrasyon nedir kavramının cevabını ayrıntılarını incelerken, ekonomik entegrasyon türlerinden olan ortak pazar konusuna da değinmek gerekir. Ortak pazar, gümrük birliğinden sonra en çok tercih edilen entegrasyon türüdür. Gümrük birliğinden sonraki aşamadır. Bu ortak pazar içindeki ülkeler, ticaretteki tüm kısıtlamaları kaldırır. Diğer ülkeler için uygulanacak ortak tarifeler hazırlar. Bu şekilde emek ve sermaye gibi üretim faktörleri serbestçe dolaşabilir. Avrupa Ekonomik Topluluğu bunun en büyük örneğidir. Bu özellikle kişiler için fiziksel sınırları kaldırır ve serbest dolaşım hakkı sağlar. Teknik sınırlar kaldırılır ve vergiler de uyumlu hale getirilir. Oluşturulan ortak pazar, her bir ülkenin iç pazarıymış gibi faaliyet gösterir