Ekonomik Büyümede Eğitimin Yeri

Ekonomisini büyütmek isteyen ülkelerin, değerli insan kaynağı yetiştirmesi gerekir. Değerli ve işinde uzman olan insan kaynağı ise ancak doğru ve etkin eğitimler ile elde edilebilir. Ekonomik gelişmenin en önemli noktası üretimdir. Üretimin yapılabilmesi için üretim kaynaklarının optimal olarak bir araya getirilmesi ve üretimin yapılması gerekir. Üretim kaynakları ise sermeye, doğal kaynak, iş gücü ve girişimcidir. Bu faktörler en iyi şekilde bir araya geldiğinde, ekonomiye yarar sağlayacak üretimler gerçekleşir. İnsan kaynağı yani üretimde iş gücü faktörü şirketler için fark yaratacak tek üretim faktörüdür. Diğer tüm üretim için gerekli faktörler, para ile elde edilebilir. Ama doğru insan kaynağını seçmek ve işe yerleştirmek verimi arttırmanın altın kuralıdır. Doğru eğitim ve doğru yönlendirme ile ekonomi için yararlı olan insan kaynağı ortaya çıkmış olur. Bu nedenle ekonomik büyümede eğitimin yeri çok büyüktür. Bir ülke ekonomik olarak büyümek istiyorsa, öncelikle eğitimine yatırım yapmalıdır. Eğitim harcamalarının geri dönüşü her zaman olumlu olacaktır. Doğru ve nitelikli insan kaynağının iş tatmini sağlanarak, ülke içinde kalması sağlanmalıdır. Günümüzde ülkemizin en büyük sorunlarından biri beyin göçüdür. Ülkemizde mutlu olmayan ya da iş hayatında istediği standartları elde edemeyen birçok genç ya da tecrübeli insan kaynağı başka ülkelere göç etmektedir. Bu göçün engellenmesi gerekir. Başka ülkelerin ekonomik büyümesine etki eden kendi öz kaynağımız olan gençler, ülkesi için yaralı olmalıdır. Bu konuyla ilgili izlenen politikalar gözden geçirilmeli ve bu değerlerin ülke içinde kalması için yeni yollar aranmalıdır.

Katma Değer Sağlayan Üretimler ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Ekonomik büyümede eğitimin yeri incelenirken, ekonomik büyümeye en çok etki eden üretimlerden de bahsedilmelidir. Bir ülkenin ekonomik olarak büyümesini sağlayan katma değeri yüksek ürünlerdir. Özellikle teknoloji ile iç içe olan ülkeler, katma değeri yüksek ürünler üretirler. Bu ürünlerin hem getirisi hem de fiyatları fazladır. Kendi teknolojisini üretemeyen ülkeler, bu ürünleri dışarıdan almaya mahkumdur. Özellikle teknolojik ürünler ve yüksek teknoloji ile üretim yapan sanayiler için Ar-Ge desteği sağlayacak ve yazılımlar ile işleri geliştirecek insan kaynağı gerekir. Bu nedenle yeni dönem eğitim planlarında, bu alanlar için nitelikli insan kaynağı yetiştirecek bölümler eklenmelidir. Son dönemde mühendislik, yazılım ve kodlama gibi alanlar için kalifiye eleman yetiştirmek amaçlı bir çok bölüm ve üniversite açılmıştır. İnsan kaynağının önemi anlaşıldıkça, ülkemiz için de yararlı adımlar atılmıştır. Geleceğin teknolojisi olan yapay zeka artık birçok alan için kullanılabilir hale gelmeye başlamıştır. Her sektörde hayatımıza giren teknolojiler ile yeni ürünlerin üretilmesi ve bunların tüm dünyaya pazarlanması ekonomik büyüme için de çok önemlidir. Doğru eğitim en iyi insan kaynağını yetiştirirken, yetişen bu elemanlar katma değer sağlayan üretimler gerçekleştir.