Ekonomik Antropoloji Nedir, Detaylı Bilgi

Ekonomik antropoloji nedir; yirminci yüzyıl başlarında karşımıza çıkan ekonomik antropoloji belirli bir zaman aralığında, belirli bir coğrafyada, belirli bir toplumun üretimini nasıl gerçekleştirdiğini, nasıl tüketime tabi tuttuğunu ve bahsi geçen ürünün toplum ve bireyle hangi ilişkide olduğunu ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla ekonomik antropoloji söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gereken belirli kavramlar karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki bahsi geçen eylem veya objenin hangi zaman aralığında karşımıza çıktığı, hangi bölge veya coğrafyada kullanıldığı ve üretim tüketim sürecinde bu nesnenin toplum ve bireyle olan etkileşimi olarak belirlenebilmektedir. Sonuç olarak çok kapsamlı bir tanıma sahip olan ekonomik antropoloji nesne ile etkileşimde olan her kavramı ele almaktadır. Daha belirgin olması adına örnek vermek gerekirse eski zamanlarda üretilen bir ürünün hangi zamanda, hangi şartlarda üretildiği, reklamının nasıl yapıldığı, üretilirken ne kadar emek harcandığı, kim tarafından ne amaçla tüketildiği, tüketildiği coğrafi koşullar gibi ürünün iktisadi yanının toplumla olan ilişkisini ele almaktadır. Yukarıda bahsi geçen açıklamalara ek olarak ortaya konan ürünün yarattığı toplumsal ve ekonomik döngü de ayrıca ekonomik antropolojinin içeriğini oluşturmaktadır.

Ekonomik Antropoloji Nedir, Temel Görüşleri

Ekonomik antropoloji nedir sorusunun net cevabını bu yazımızda bulabileceksiniz. Bu geniş kapsam doğrultusunda iki temel ekonomik antropoloji yaklaşımı karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki ürünün toplum ile olan ilişkisi olarak açıklanabilmektedir. Bu yaklaşım kısaca ürünün amacı, hangi sebeple üretildiğini göstermekle beraber toplumun hali hazırda içinde bulunduğu şartlara işaret etmektedir. Dolayısıyla belirli bir ürünün ortaya konması için belirli gereksinimlerin bahsi geçen yer ve zamanda karşılanıyor olmasıyla beraber bahsedilen ürünün bir ihtiyacı karşılıyor olması yani bir gereksinimi ortaya koyduğu gözlemlenebilmektedir.

Bir diğer yaklaşım ise ürünün üretimi ve tüketimi ile toplum içerisinde bireye yüklenen anlam olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaklaşımı da ele almak gerekirse ortaya konulan ürünü üreten birey ile tüketen bireyin veya grupların ürüne dayanarak toplum içerisinde hangi özelliklere haiz olarak var olduklarını anlaya bilmekteyiz. İkinci yaklaşımın daha berrak olması adına çıktıyı ortaya koyan ve tüketen bireyin toplum nezrindeki durumu üretim itibariyle edindiği sosyal statü ve toplumun geri kalanıyla olan ilişkilerinin değişimi evrimi bahsi geçen bu görüş ile belirlenebilmektedir. Ek olarak bu döngünün sonucunda bireylerin toplum içerisinde nasıl şekillendiği ve sonrasında toplumun nasıl şekillendiği anlaşılabilmektedir. Bireyin ve oluşturduğu toplumun herhangi bir eyleminin iktisadi bir motivasyonla gerçekleşen eylemin veya en azından iktisadi bir etkileşimde bulunduğunu gerçeğini varsayarak, ekonomik antropoloji toplumun içerisinde bulunan bireylerin eylemlerinin ve toplumun nasıl şekillendiği konusunda ortaya koyan çıktı odaklı günümüze ışık tuttuğu gözlemlenebilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen tanımlara ek olarak ortaya konan ürünün etkileşiminin bahsedilecek olan toplumun genel yapısı hakkında da gerçekleri ortaya koyduğu gözlemlenebilmektedir. Sonuç olarak geçmişte karşımıza çıkmış olup hali hazırda içinde bulunduğumuz toplum yapılanmasının üretilen ürün odaklı ne şekilde var olduğunu ve nasıl değiştiğini ortaya koyması açısından ekonomik antropoloji büyük bir önem taşımaktadır.