Ekonomik Ambargo Nedir? Açıklayıcı Cevap

Ekonomik ambargo nedir sorusunun sanıldığı gibi zor bir cevabı yoktur. Ekonomik ambargo bir devletin veya kurumsal yapılanmanın kendi çıkarlarıyla örtüşmeyen eylemler ortaya koyan ikinci veya üçüncü gruplara uyguladığı ambargodur. Ekonomik yaptırım kısıt olarak da adlandırılabilmektedir. Ülkelerin, kurumların veya ülke gruplarının kendi çıkarlarınca veya kendi oluşumlarına ters düşen ve durdurmak istedikleri eylemler veya istekler farklılık gösterebilmektedir. Dolayısıyla bahsi geçen grupların veya tekil oluşumların uyguladıkları ambargolar hem farklılık hem de tek bir hedef üzerinde yoğunlaştığında yığılma hali ortaya koyabilmektedir.

Ekonomik ambargo nedir, daha belirgin bir şekilde anlaşılması adına örneklemek gerekirse Küba füze krizi süresinde Amerika’nın uyguladığı iktisadi yaptırımlar veya Kuzey Kore’de gerçekleşen nükleer çalışmalar sonucu Avrupa Birliği Üyeleri’nin ferdi, ülkesel ve hep birlikte ortaya koydukları yaklaşımları olarak söyleyebiliriz. İktisadi çıktının temelini oluşturan ürün ve finansal servis üzerinde görebildiğimiz yaptırımlar bahsi geçen örneklerdeki ülkelere uygulanmış ve hala uygulanmaktadır.

Daha detaylı bir şekilde ele almak gerekirse kurum veya ülkelere göre değişiklik gösterebilen bu kavram en şiddetli halinde tamamen ticaretin ve ticari ilişkilerin durması, daha hafif seviyelerinde ise yükselen gümrük vergileri ve kotalar ile kendini göstermektedir. Genellikle askeri müdahalenin mümkün olmadığı veya gerçekleştiğinde kurum veya ülkeye faydadan çok zarar verebileceği durumlarda karşımıza çıkan bu kavram düşük maliyet ve düşük risk içeren diplomasi ile savaş arasında var olan bir eylem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramda dikkat edilmesi gereken ince ayrım ise kısmi uygulamalarında belirli bir kurum/ülke veya kurumun belirli bir ürün üzerinde gerçekleşebileceği dolayısıyla tam teşekküllü bir yaptırımdan farklı olarak kısmi veya sektörel bir kısıt ortaya koyma hali karşımıza çıkmaktadır. Daha açık bir şekilde belirlemek gerekirse belirli bir ülke ile gerçekleşen ticaretin sadece bireylerin temel ihtiyaçlarıyla sınırlı kalması, bunun dışında ticari, askeri ürünlerin hiçbir şekilde ticaretine izin verilmemesi olarak belirlenebilmektedir.

Ekonomik Ambargo Nedir – Etkileşimi

Ekonomi ambargo nedir perspektifinden ele alındığında iki şekilde yorumlanabilen bu kavram uygulama gerçekleştiren bir kurum veya ülkenin aynı şekilde belirli ürünlerin alımını askıya alması olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Gerçekleşen ambargo eyleminin amacının temel olarak cezalandırma, mecbur bırakma, yıldırma ve rencide etme amacıyla gerçekleştiğini görebilmekteyiz. Daha önce bahsi geçen ince ayrım yaklaşımı ise kurum/ülkelerin haiz oldukları belirli firma, ürün, kurumlara binaen uygulamalarının yaptırım uygulayan ülkenin yerine göre amacını ortaya koymasıdır. Örnek vermek gerekirse terör ile bağlantısı olduğu düşünülen kurum, ülke veya kuruluşların alakalı, yardımcı olabilecek olan ürünler bazında iktisadi ambargo görmesi eylemin uygulandığı kurum, ülke veya kişiye gerçekleşen eylemin sebebini göstermektedir.

Ekonomik ambargo askeri eylemlerin yüksek maliyeti ve diplomatik yaptırımların belirli konulardaki yetersizliğinin belirlenebildiği ülkesel dayatmaların var olduğu bir platformda ekonomik ambargonun yeri yansınamamaktadır. Sonuç olarak ekonomik ambargo kapsama alanı ve detayı göz önüne alındığında ticari rekabetten terörizme kadar ülkesel veya firma bazında edinilebilecek avantajdan, piyasadan tamamen çıkartmaya kadar savaş ve diplomasi arasında var olan bir yaptırımcı eylem olarak tanımlanabilmektedir.