Ekonomi ve İktisat Farkı Nelerdir?

Ekonomi ve İktisat farkı nelerdir sorusu birçok ekonomi ve iktisat meraklısı tarafından merak edilir. Ekonomi ve iktisat arasındaki farklar, gündelik hayatta her ikisi de aynı anlamda kullanılan ekonomi ve iktisat, oldukça farklı iki kavramdır. Ekonomi kelimesinin kökenine bakıldığı zaman İngilizce “İktisat” kelimesinden gelmesi kişilerin akıllarını karıştıran detaylar arasında yer almaktadır.

Ekonomi ve iktisat farkı tam olarak kavranmak isteniyorsa öncelikli olarak iki kavramın tanımını yapmak gerekmektedir. Ekonomi, iktisadi yaşamın politikadan tamamen bağımsız bir şekilde matematiksel verileri ve büyüklükleri inceleyerek insanların gerçekleştirmiş oldukları tercihler arasında bağlantı kurmaya yarayan bir soyutlama yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. İktisat kavramı ise politik tercihlerin devreye sokulması ile oluşan ve bu tercihlerin belirli yöntemler vasıtasıyla analiz edilmesini sağlayan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ekonomide dikkat edilen en önemli şey duygusallığın hiçbir aşamada sisteme dahil edilmeyişidir. Ekonomik analizlerde matematiksel kuramlar kullanılarak çeşitli analizler gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen bu matematiksel kuramları politika gibi kişilerin tercihleri ile alakalı bir sistemle entegre etme iktisadı doğurmuştur. Bu nedenle iktisada “politik ekonomi” de denildiği bilinmektedir. İktisatta etkili olan aktörlerin tamamıyla ekonomiye bağlı olması aranmamaktadır. Ekonomi ve iktisat farkı her ne kadar kavramsal olarak ortaya konabilse de ülkemizde iki kavram da birbiri yerine kullanılabilen kavramlar halini almıştır. Hatta ülkemizde açılan üniversite fakültelerinde dahi aynı anlam kargaşasının yaşandığı bilinmektedir. İktisatta gerçekleştirilen analizlerin genellikle teorik olarak kavranması ve uygulanması yaygınken, ekonomide gerçekleştirilen analizlerin pratiğe daha yaygın olarak döküldüğü bilinmektedir. İktisat, ekonomiyi de içine alarak farklı teorilere kucak açabilecek bir bilim dalı olduğu için ekonomi ile aynı manada kullanılması genellikle yanlış sonuçlar doğurmaktadır.

Ekonomi ve İktisat Farkı

Ekonomi ve iktisat farkı nelerdir, ekonomi ve iktisat arasındaki farklar hakkında siz değerli okurlarımıza iki adet başlık vererek bilgi vereceğiz. Böylece konuyu daha iyi kavramış olacaksınız.

Ekonomi Nedir?

Ekonomi ve iktisat farkı hususunun daha iyi anlaşılabilmesi için ekonomi bilim dalının ne olduğu hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir. Ekonomi belirli bir bölgedeki ekonomik sistemleri inceleyerek mal ve hizmetler hususunda çeşitli analizlerin gerçekleştirilmesini sağlayan bir bilim dalıdır.

İnsanların birbirleri ile gerçekleştirmiş oldukları mal ve hizmet değiş-tokuşunun para karşılığında olsun veya olmasın incelenmesi ile ekonominin oluştuğu bilinmektedir. İnsanların ihtiyaçlarının karşılanması hususunda iktisat bilimi gibi teoride kalmayıp gündelik hayatta da etkilerini gösterebilmesi bu iki kavram arasındaki en büyük farklılığı ortaya koyar. Duygulardan arındırılmış bir şekilde ekonomik sistemlerin analizi ile gündelik hayatta daha iyi sistemlerin hayata geçirilebilmesini sağlamak söz konusu olacaktır.

İktisat Nedir?

Ekonomi ve iktisat arasındaki farklar konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için iktisadın tam olarak ne anlama geldiği ve neyi kapsadığı bilinmelidir. İktisat, sosyolojik incelemeleri de beraberinde getirerek devletlerin gerçekleştirmiş oldukları piyasayı ve ekonominin işleyişini dikkate alan bir bilim dalı olarak bilinmektedir.

Gerçekleştirilen analizler yalnızca günümüzde gözlemlenebilecek olaylarla beslenmez, tarihin çeşitli dönemlerinde yaşanan ekonomik hareketler ve insanların tercihlerinin doğurmuş olduğu sonuçlarla da beslenir. Genellikle teorik olarak gerçekleşmesi gerekenleri analiz eden bir bilim dalıdır ve ekonomi ile pratik hayata dökülmesi söz konusu olmaktadır.