Ekonomi ve Finans Neden Bir Olmalı?

Ekonomi ve finans birbiri ile ilişkili iki kavramdır. Bu kavramlar bir arada çalıştığında ekonomik düzen daha verimli ve etkin şekilde çalışabilir. Bilindiği üzere ekonomi, kıt kaynaklar ile sonsuz ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen bilimdir. Finans ise eldeki paranın ya da değerli kaynağın uygun şekilde sağlanması ve etkin şekilde kullanılmasını sağlamaya çalışır.

Bu nedenle iyi bir ekonomi yönetimi için iyi finans bilgisi olan kişiler kullanılmalıdır. Eldeki para ya da fon kaynağı ne kadar iyi kullanılırsa, ekonomi için o kadar kaynak sağlanmış olur. Bu nedenlerden dolayı son senelerde üniversite bölümleri arasına eklenmiştir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler ekonomi ve finansın tüm inceliklerini bilirler.

Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler ekonomi ve finans uzmanı olarak çalışmaya başlayabilirler. Özellikle yeni dönem şirketleri bunun önemi çok iyi bildiği için, finansal konularla ilgili işlere bu bölümden mezun kişileri tercih etmektedir. Bir şirketin doğru kişiler tarafından yönetilmesi, büyümesi için çok önemlidir.

Ekonomi ve Finansın Etkileri

Ekonomi ve Finans Neden Bir Olmalı

Küreselleşen dünya ile birlikte, finansal piyasalar hızla gelişti. Bu finansal araçlardaki çeşitliliğin artmasına neden oldu. Dünya ekonomisinde finansal piyasalar içinde işlem gören ürünlerin ve piyasa hacminin beklenmedik düzeylerde artması, bu iki kavramın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini kanıtlamış oldu.

Ekonomi bilimi finansal piyasalarda neler olacağı tam olarak ön göremez. Finansal piyasalar karmaşıktır ve çok çabuk durumlar değişebilir. Bu değişikliklere nasıl tepsi vereceğini bilemeyen ekonomiler, ekonomik kriz sorunu ile karşı karşıya kalabilir. Bir finansçı ise finansal değişiklerin ekonomide ne gibi sorunlar yaratacağını bilemez.

Bu durumda ekonomi ve finans bir arada kullanılarak, hem finansal piyasalar ve yaşanabilecek olaylar değerlendirilir hem de ekonomik açıdan ne gibi önlemler ile bu etkiler azaltılabilir gibi sorulara yanıt bulunabilir. Kürselleşen dünya ekonomisi içinde kendini güçlü ve hazır tutmak isteyen ekonomiler, finans konusunda bilgili ve analiz yapabilir olmalıdır.

Ekonomide çok önemli olan birçok kavram, finansal gelişmeler ile iç içedir. Ekonomik olarak büyümek isteyen bir ülke finansal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmelidir. Ekonomik kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, geliri artırır. Artan gelir yani para ile finansal piyasalarda işlem yapılarak, ekonomik büyüme ve gelişme sağlanabilir.

Finans Türleri Nelerdir?

Ekonomi ve Finans Neden Bir Olmalı

Finans kişilerin, kurumların hatta devletlerin yatırım yapmaları ve bu yatırımları değerlendirmeleri ile ilgilenir. Bu nedenle bireysel finans, işletme finansı ve devlet finansı yani kamu maliyesi olarak üç bölümde incelenebilir. Bireysel finans, kişilerin tasarruf ve yatırım tercihleri ile ilgilenir.

Paranın zaman değerine göre yatırımların doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. Elde edilen kar ile kişisel ekonomi geliştirilmeye çalışılır. İşletme finansı ise kurumların gelecek yatırımları için fonları kullanarak gelir elde etmeyi hedefler. Kamu maliyesi ise devlet ve kamu kuruluşlarının giderleri ile ilgilenir.