Ekonomi Danışmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Ekonomi danışmanı nedir; Ekonomi danışmanı içerisinde bulunduğu kuruma veya kuruluşa yerel ve uluslararası iktisadi tavsiyeler vermekle yükümlü kişi olarak belirlenebilmektedir. Fakat bahsi geçen bu tavsiyeler aslında çok kapsamlı iki alt başlık barındırmaktadır. Bu başlıklar temel olarak ikiye ayrılmaktadır. Ekonomi danışmanı kimdir hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için yazının devamını okuyabilirsiniz.

Ekonomi Danışmanı Nedir?

Ekonomi danışmanı nedir; açıklanması gereken alt başlıklardan ilki politika fonksiyonelliği olarak belirlenebilmektedir. Bu alt başlığın gerçekleşebilmesi için alakalı kişinin veya kurumun çalıştığı konu hakkında konjektürel bir bilgiye sahip olması, dolayısıyla belirli bir analizi gerçekleştirmeden önce alakalı konunun hangi bariyerler ve kısıtlar tarafından çevrelendiğini belirlemesi gerekmektedir. Piyasa üzerinde doğal veya doğal olmayan kısıtların belirlenmesinde bireyin veya kurumun sektörle alakalı kurumların yaptırımlarına haiz olup günümüz küresel piyasasında çapraz kur etkilerini göz önünde bulundurması gerekmektedir. Ekonomi danışmanı ne iş yapar; kısaca danışmanlık verecek olan tarafın hem ülkesel hem de piyasa bazlı yaptırımlar hakkında bilgi sahibi olması ve uygulamalarının ne olduğunu belirlemesi gerekmektedir. Ek olarak piyasaları değer olarak birbirine bağlayan kur sisteminden de ayrıca haberdar olması alakalı sektör üzerindeki hâkimiyeti arttırmaktadır. Yapılan bu incelemeden sonra ise belirlenen konu veya endüstri üzerinde politik ekonomi katkısı gerçekleştirmesi beklenmektedir. Fark edilebileceği üzere en basit şekilde üç grup yani üretici, denetleyici ve tüketici üzerinde kafi derecede bir bilgiye sahip olması gereken kişinin alakalı bilgisinin ışığında belirlenecek politikaya yön vermesi beklenmektedir.

Ekonomi Danışmanı Ne İş Yapar?

Ekonomi danışmanı ne iş yapar sorusunun tek bir cevabı yoktur. Bir diğer alt başlık olarak belirlenen istatistiksel fonksiyonellik ise ele alınan sektör veya konuya bağlı olarak politika fonksiyonelliğinin hem içerisinde hem de yanında karşımıza çıkabilmektedir. Daha mikro bazda ele alındığında alakalı ve bağıntılı sektörler içerisinde gerçekleşen fiyat endekslerinin incelenmesi gerektiğinde ele aldığı konu ile alakalı endeks oluşturabilmesi gerekmektedir. Daha açık bir şekilde belirlemek adına ekonomi danışmanlığı veren kişi veya kurumların alakalı ve bağıntılı olduğu sektörün aylık verilerini analiz edebilmesi ve bu analizlerden yaptığı çıkarımlarla danışmanlık verdiği kuruma veya kişiye tavsiyelerde bulunması gerekmektedir. Bahsi geçen analizlerin yanı sıra belirli bariyer veya kısıtları da oluşturabilecek olan makro veri değişkenlerini de ayrıca incelemesi gerekmekte ve sunduğu hizmete dahil etmesi gerekmektedir. Ek olarak danışmanlık veren bireyin alakalı sektör bilgisinin yanı sıra içerisinde bulunduğu kurumun işleyişiyle alakalı da bilgiye sahip olması gerekmektedir. Çünkü uygulanacak olan tavsiyenin kendi kurum ve kuruluşu içerisinde ne gibi bir değişime yol açacağının belirlenmesi gerekmektedir.

Bahsi geçen alt başlıklara ek olarak ekonomik danışmanın ayrıca alakalı sektörün hukuki yaptırımlarına hakim olması, sunulan ürün veya servisin hangi kriterlerde gerçekleştiğine hakim olması, denetleyici kurumlar ve diğer piyasa oyuncuları ile iletişim içerisinde olması gerekmekte ve hizmet verdiği kurum veya kişinin çıkarlarını bu taraflardan edindiği mozaik bilgi ile yönlendirmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak hem hizmet verilen kurum veya kişinin dahil olduğu sektörel finansal verilerini ayrıntılı bir şekilde analiz edebilen ve alakalı olarak piyasa konjektörünün belirleyeceği politika oluşturmasına yardımcı olan kişiye ekonomik danışman denmektedir.