Ekonomi Analizi Nasıl Yapılır?

Ekonomi analizi nasıl yapılır sorusu için tatmin edici bir cevap niteliğinde yazı hazırladık. Ekonomi analizi için yazıyı okumaya devam ediniz. Ekonomin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Ekonomik gelişmelerin analiz edilmesi ve elde edilen çıkarımlara göre faaliyetlerin düzenlenmesi gerekir. Ekonomi analizi doğru şekilde yapıldığında hem ülke hem de şirketler için yararlı olur. İşinde uzman ekonomistler tarafından yapılan analizler ile en iyi sonuçlar elde edilebilir.

Sonuçlar ile ülke içindeki şirketler ve vatandaşlar hareket edecektir. Bu nedenle çok fazla dikkat isteyen ve detay çalışmalar gerektiren bir işlemdir. Ekonomik analiz yapılırken, makro ekonomik göstergelerden yararlanılır. Küreselleşen dünya ile artık her ekonomi birbirini etkilemektedir. Dünya da gerçekleşen tüm ekonomik olaylar ve haberler her ülkeyi etkiler. Bu nedenle ekonomi analizi nasıl yapılır kavramından çok ekonomik analiz yapılırken nelere dikkat edilmelidir? Bu konu hakkında da konuşmak gerekir.

Ekonomi Analizi Nasıl Yapılır? Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ekonomik analiz yapılırken, sonuçların tüm ülkeyi etkileyeceği bilinmelidir. Ülkenin yatırım alışkanlıklarına kadar etki edecek, ekonomik analizler bu nedenle işinin uzmanı ve tecrübeli olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Ekonomik analizlerde toplumun sosyal faydası gözetilmelidir. Tüm analizlerde fayda ve maliyet analizi yapılır. Ekonomik analizlerde bu toplumun odaklı olarak yapılır.

Ekonomi Analizinde Kullanılan Göstergeler Nelerdir?

Dünya ekonomisi küresel hale geldiği için ilk olarak dünya ekonomisi incelenerek analize başlanır. Ülke ekonomisi, dünya ekonomisinde yaşanan her olaydan iyi ya da kötü olarak etkilenir. Günümüzün büyük ekonomik güçleri olan ABD ve Çin ekonomisinde yaşananlar, genelde tüm ülkelerin ekonomilerini etkiler. Ekonomi analizi nasıl yapılır? Merak edenlerin, bu ülkelerin ekonomilerini inceleyerek yola çıkmaları tavsiye edilir. Büyük ekonomilerde yaşanan krizler, diğer ülkelerin göstergelerine etki eder. Dünya ekonomisinin durumunu inceledikten sonra ulusal ekonomi içerisindeki göstergeler incelenerek ekonomik analize devam edilir.

Bu analizde de makro ekonomik göstergelere bakılır. Ulusal ekonomilerde makro ekonomik göstergeleri etkileyen göstergeler ülkenin siyasetinin de politik istikrarından çok etkilenir. Yönetimin ve politik istikrarın olduğu ülkelerde bu göstergeler daha iyi olur. Ulusal ekonomi analizinde en çok kullanılan göstergeler ise: Enflasyon oranı, bütçe açığı, gayri safi milli hasıla, faiz oranı, yıllık büyüme oranı, istihdam, ülkenin bütçe açığı, ülke içinde yabancı sermeye, döviz kuru ve ülkenin döviz rezervidir. Ekonomi analizi nasıl yapılır? Sorusunun cevabı tüm bu göstergeleri titizlik ile incelemekten geçer. Bir ülkede faizin fazla olması, paranın maliyetini arttırır. Yüksek faiz oranları şirketlerinin yatırımlarının azalmasına ve büyüme oranlarının da düşmesine neden olur. Yüksek faiz, tüketimin de azalmasına neden olacağı için, bir ekonomi içinde faizlerin yükselmesi istenen bir durum değildir. Faizler yüksek iken, enflasyonun da yüksek olması yatırımların daha da azalmasına neden olur. Bu iki göstergenin sürekli yükselmesi, ekonomiler için durumun kötüye gittiğinin bir belirtisidir. Yatırımların azalmasına etki eden bu iki gösterge, dolaylı yoldan istihdamın da azalmasına neden olur.